від 30 травня 2023 р. № 85
Київ
Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Дубенському районі Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Відповідно до статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”», статей 2, 6, 13, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», від 03 грудня 2020 року № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», протокольного рішення засідання Ради безбар’єрності за участю Першої леді Зеленської О.В. від 21 лютого 2023 року № 5337/0/1-23 щодо найбільших досягнень за 2021 – 2022 роки та плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії створення безбар’єрного простору, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 27 квітня 2023 року № 178 «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Рівненській області Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» :

1. Затвердити план заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Дубенському районі Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – план заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування:

1) забезпечити виконання плану заходів та опублікування на відповідних офіційних вебсайтах інформації про його реалізацію у формі відкритих даних;

2) інформувати про стан виконання плану заходів районну державну адміністрацію щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Наталію ЛЕВШЕНЮК.Начальник районної

військової адміністрації                                                                                Всеволод ПЕКАРСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови Дубенської районної державної адміністрації - начальника Дубенської районної військової адміністрації

30.05.2023 № 85 

План заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Дубенському районі

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року

 

 

Завдання

Заходи

Очікуваний результат (продукт, послуга)

Термін реалізації

Відповідальні за виконання

Міжнарод-на технічна допомога

дата початку

дата завершення

Напрям 1. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак

 

Стратегічна ціль 1.1. Системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту

 

1.1.1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного

оточення

1.1.1.1. Проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року

№ 537) (щорічно)

Оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

03.07.2023

01.07.2024

20.12.2023

20.12.2024

відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.1.2. Розроблення місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору

1.1.2.1. Розробити план заходів із впровадження безбар’єрного простору в Дубенському районі

План заходів затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації та розміщений на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

26.05.2023

28.06.2023

відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації


1.1.2.2. Включення окремого розділу щодо створення безбар’єрного простору до плану відновлення та розвитку району при його розробленні


План відновлення та розвитку Дубенського району розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

03.08.2023

25.12.2023

відділ сприяння соціально-економічному розвитку райдержадміністрації,

відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації


1.1.3. Забезпечення проведення постійного аналізу виконання

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

1.1.3.1. Оприлюднення на офіційному

вебсайті інформації про виконання

кожного завершеного заходу

Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування

01.06.2023

01.01.2024

25.12.2023

25.12.2024

відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.1.4. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення

1.1.4.1. Збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є

доступними для всіх категорій

молоді, у тому числі молоді з інвалідністю

Забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації звіту за результатами моніторингу про молодіжні центри,

які є доступними для всіх категорій

молоді

01.06.2023

25.06.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.1.4.2. Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю

Інформацію про об’єкти спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

25.06.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації1.1.5. Розроблення інструментарію та забезпечення проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення центрів надання адміністративних послуг

1.1.5.1. Проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень

центрів надання адміністративних

послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю

Моніторинг облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

25.12.2023

відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


Стратегічна ціль 1.2. Об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності


1.2.1. Забезпечення пристосування для використання особами з інвалідністю та іншими мало-мобільними групами населення головних входів у приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних

послуг

1.2.1.1. Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт


Проведені ремонтно-будівельні роботи

03.07.2023

25.12.2023

відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.2.1.2. Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Встановлені інформаційні знаки на адміністративних будівлях органів державної влади


03.07.2023

25.12.2023

відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.2.2. Забезпечення доступності об’єктів культурної

інфраструктури для маломобільних груп населення

1.2.2.1. Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек

Рекомендації щодо безперешкодного доступу до бібліотек надіслано користувачам

12.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.2.3. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану

1.2.3.1.Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану

Звіти за результатами оцінки розміщено на офіційних вебсайтах Дубенської районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування

01.06.2023

30.06.2023

відділ цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.2.3.2. Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи

надзвичайного стану

Заходи із облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

30.06.2023

відділ цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.2.3.3. Проведення моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також підготовки персоналу

Моніторинг дотримання прав маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.07.2023

31.07.2023

відділ цивільного захисту оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації


1.2.4. Поліпшення умов

безперешкодного доступу для всіх категорій молоді, у тому числі молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення

1.2.4.1. Забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів

Перелік доступних приміщень молодіжних центрів розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.07.2023

25.12.2023

відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


1.2.5. Забезпечення

доступності будівель і приміщень закладів освіти для

маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування

1.2.5.1. Вжиття заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення

Моніторинг щодо забезпечення

доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.01.2024

25.12.2024

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифту Брайля, великошрифтового друку, аудіодискрипції (тифлокоментування), перекладу жестовою мовою, субтитрування, формату, придатного для зчитування програмами екранного доступу, форматів простої мови, легкого читання, засобів альтернативної комунікації

Стратегічна ціль 2.1. Інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного


2.1.1. Врегулювання доступності інформації під час надання публічних послуг

2.1.1.1. Проведення моніторингу доступності інформації, що надається органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями

Забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації звіту за результатами моніторингу

01.07.2023

30.07.2023

відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації


Стратегічна ціль 2.2. Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною

2.2.1. Підвищення інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав

2.2.1.1. Розміщення соціальної реклами щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей в медичних, освітніх закладах, Дубенському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо

Рекламні носії щодо забезпечення прав ветеранів та їх сімей розміщено в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та ЦНАПах

01.06.2023

25.12.2023

відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації


2.2.1.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах

Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах в містах та селищах району

01.06.2023

25.12.2023

відділ інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації


Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації

Стратегічна ціль 3.1. Швидкісний інтернет та засоби доступу до нього

3.1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього

3.1.1.1. Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього

Інформацію щодо стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного інтернету та засобами доступу до нього розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023


30.06.2023

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,

відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації райдержадміністрації


Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації,
а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності


Стратегічна ціль 4.1. Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі

4.1.1. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності

4.1.1.1. Проведення міжрегіональних обмінів молоддю, у тому числі молоддю з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни

Проведено консультації з громадськістю за участю заінтересованих сторін, оприлюднено звіт про результати консультацій

01.06.2023

25.09.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.1.1.2. Організація роботи «Співдія хабів» на базі молодіжних центрів та

молодіжних просторів з надання послуг, у тому числі онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у тому числі молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з

неформальної освіти тощо

Забезпечено поширення інформації про роботу «Співдія xабів». Закладам молодіжних центрів надано рекомендації щодо запровадження роботи «Співдія хабів»

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.1.2. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб

4.1.2.1. Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у тому числі особами з інвалідністю та молоддю з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя

Заходи проведено згідно із затвердженим графіком та розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

03.07.2023

30.11.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.1.2.2. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно

інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті

Інформаційно-

просвітницькі заходи проведено згідно із затвердженим графіком та розміщено на офіційному вебсайті Рівненської обласної державної адміністрації

01.06.2023

01.01.2024

25.12.2023

29.02.2024

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.1.2.3. Організація та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній “Рухаємося – значить живемо” у рамках реалізації соціального проєкту “Активні парки –локації здорової України”

Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію, відповідну інформацію розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023


26.06.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.1.3. Створення умов для впровадження сімейних форм

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4.1.3.1. Розроблення механізмів

стимулювання розвитку сімейних форм виховання

Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання

01.06.2023


26.06.2023

служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.1.3.2. Проведення інформаційно- просвітницьких кампаній з

популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Проведено заходи згідно із графіком та розміщено на офіційних вебсайтах Дубенської районної державної адміністрації та

органів місцевого самоврядування

03.07.2023

25.12.2023

служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.1.3.3. Забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання

Забезпечено поширення інформації серед органів місцевого самоврядування про влаштування дітей до сімейних форм виховання

01.01.2024


25.12.2024

служба у справах дітей райдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)


Стратегічна ціль 4.2. Усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам

4.2.1. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги

підтриманого проживання для осіб з інвалідністю4.2.1.1. Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення

житлом дітей з інвалідністю з числа

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних

установах, за результатами якого

напрацювати відповідні механізми

Забезпечено поширення інформації з питання забезпечення

житлом дітей з інвалідністю за результатами моніторингу

01.06.2023


25.12.2023

управління соціального захисту райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації


Стратегічна ціль 4.3. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення

4.3.1. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в

частині здоров’я населення,

просвітництва, гуманізації та

культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності

(принцип «здоров’я, а не лікування»)

4.3.1.1. Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань,

формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо

зниження поширеності

тютюнокуріння, відповідальної

самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування»)

Проведено заходи згідно з графіком та розміщено на офіційному вебсайті

Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023


25.12.2023

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації


4.3.2. Забезпечення розвитку гендерночутливого простору в

закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення

4.3.2.1. Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з

дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров’я

Забезпечено здійснення постійного моніторингу гендерночутливого простору в

закладах охорони здоров’я

01.06.2023


25.12.2023

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.3.2.2. Розширення охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень

Надано рекомендації органам місцевого самоврядування щодо запровадження послуги раннього втручання в закладах охорони здоров’я органів місцевого самоврядування

01.06.2023

25.12.2023

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою


4.3.3. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам

4.3.3.1. Розроблення маршруту Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги

Маршрут Захисника розміщено на інформаційних стендах закладів охорони здоров’я та офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації


01.06.2023

25.12.2023

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації


4.3.4. Запровадження системи раннього втручання

4.3.4.1. Проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається

Результати моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

01.01.2024

25.12.2023

25.12.2024

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації


4.3.4.2. Визначення на щорічній основі потреби населення району в послузі раннього втручання

Проведено аналіз потреби населення в послузі раннього втручання та надані рекомендації органам місцевого

самоврядування

01.06.2023

01.01.2024

25.12.2023

25.12.2024

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації


4.3.4.3. Розроблення за результатами проведення визначення потреби населення району в послузі раннього втручання заходів щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Плани заходів щодо створення

центрів раннього втручання затверджені та розмішені на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

03.07.2023

01.01.2024


25.12.2023

25.12.2024

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.3.5. Вдосконалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року

4.3.5.1. Розроблення пропозицій до Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року

Підготовлено пропозиції та подано департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації

01.06.2023


25.12.2023

управління соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


4.3.5.2. Розроблення районного плану заходів щодо виконання Стратегії активного довголіття на 2024 – 2025 роки

Плани заходів на 2024 − 2025 роки затверджено та розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.05.2023


25.12.2023

управління соціального захисту населення райдержадміністрації


4.3.5.3. Формування бачення розвитку реабілітаційних послуг в територіальній громаді

Рекомендації щодо розвитку реабілітаційних послуг в територіальній громаді розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023


30.06.2023

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації,

управління соціального захисту населення райдержадміністрації ,органи місцевого самоврядування (за згодою)


Стратегічна ціль 4.4. Держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни

4.4.1. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду

справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою

приведення у відповідність із

кращими світовими практиками та уникнення ретравматизації

потерпілих

4.4.1.1. Проведення гендерночутливих

інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок

Проведено заходи згідно із графіком та розміщено інформацію на офіційному вебсайті

Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023


25.12.2023

управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

відділ охорони здоров’я райдержадміністрації


Напрям 5. Освітня безбар’єрність: створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей

 

Стратегічна ціль 5.1. Освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя

5.1.1. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної

середньої освіти

5.1.1.1. Забезпечення функціонування

мережі спеціальних класів відповідно

до потреб громади

Закладам середньої освіти надано рекомендації щодо підвищення рівня якості надання освітніх послуг

01.09.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації


5.1.1.2. Забезпечення підготовчої діяльності для надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога

Забезпечено відповідну підготовчу діяльність, інформацію про здійснення заходу розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

26.06.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


Стратегічна ціль 5.2. Потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті

5.2.1.Забезпечення розвитку мережі та підтримки інклюзивно-ресурсних центрів

5.2.1.1. Здійснення заходів щодо відновлення існуючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів

Заходи щодо відновлення існуючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


5.2.1.2. Продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти

Проведено семінари, конференції щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)


5.2.1.3. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів методичними матеріалами та обладнанням

Інклюзивно-ресурсні центри забезпечено необхідними методичними

матеріалами та обладнанням

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)


5.2.1.4. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів достатньою

кількістю кваліфікованих фахівців

Інклюзивно-ресурсні центри забезпечено кваліфікованими фахівцями

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)


5.2.1.5. Забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти

Затверджено та оприлюднено відповідні рекомендації на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)


5.2.2. Забезпечення наявності фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня»

5.2.2.1. Створення умов для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами

Підготовлено рекомендації та методичні матеріали

і розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)


5.2.2.2. Створення умов для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з

особливими освітніми потребами для

надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного

навчання

Затверджено та розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адмиіністрації рекомендації про умови працевлаштування батьків для

надання соціальної послуги із супроводження

01.06.2023

25.12.2023

управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


5.2.3. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти

допоміжними засобами для навчання та спеціальними

підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими

шрифтом Брайля

5.2.3.1. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання

Особи з особливими освітніми потребами забезпечені допоміжними засобами навчання. Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


5.2.3.2. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля

Особи з особливими освітніми потребами забезпечені підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля. Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

25.12.2023

відділ освіти, культури та спорту райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)


Стратегічна ціль 6. Економічна безбар’єрність: всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю

 

Операційна ціль 6.1. Наявні дієві механізми, необхідні для заснування і здійснення підприємницької діяльності, самозайнятості та працевлаштування, актуальні і доступні для всіх учасників ринку праці

6.1.1. Проведення інформаційних кампаній щодо популяризації зайнятості та підприємництва серед вразливих на ринку праці категорій для подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором професії чи роботи

6.1.1.1. Проведення зустрічей, спрямованих на популяризацію підприємницької діяльності, серед безробітних осіб, зокрема з числа вразливих на ринку праці категорій

Проведено інформаційно-

просвітницькі заходи та розміщено на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

01.06.2023

25.12.2023

відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації


6.1.2. Створення умов для розвитку соціального підприємництва

6.1.2.1. Розроблення плану заходів до програми розвитку соціального підприємництва та дорожньої карти її реалізації в Дубенському районі

Районний план заходів затверджений розпорядженням голови райдержадмініст-рації та розміщений на офіційному вебсайті Дубенської районної державної адміністрації

03.01.2024

25.06.2024

відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації


6.1.2.2. Стимулювання створення соціальних підприємств

Забезпечено поширення інформації про механізми стимулювання створення соціальних підприємств

03.01.2024

01.04.2024

відділ економіки та інфраструктури райдержадміністрації


Начальник відділу містобудування та

архітектури райдержадміністрації Іван МИДЛИКДодаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації

30.05.2023 № 85


Форма звіту про стан виконання плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Дубенському районі

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні

на період до 2030 року

 

за __ квартал 20___року

 

Захід

Виконавець

Запланована дата завершення

Фактична дата завершення

Стан

Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу

Напрям (відповідно до Стратегії)

Стратегічна ціль (відповідно до плану заходів на 2023 – 2024 роки)

Завдання

Назва заходу 1


Число.Місяць.Рік

Число.Місяць.Рік

 

 (максимум 255 символів)

Назва заходу 2


Число.Місяць.Рік

Число.Місяць.Рік

 

 (максимум 255 символів)


Начальник відділу містобудування

та архітектури райдержадміністрації Іван МИДЛИК


 

Алгоритм заповнення форми звіту

 

Елемент звіту

Опис

Завдання

Вказується завдання з плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Дубенському районі

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року


Захід

Вказується захід до відповідного завдання з плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Дубенському районі

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Виконавець

Вказуються суб’єкти, що відповідальні за виконання відповідного заходу (структурні підрозділи облдержадміністрації та/або інші органи, організації тощо)

Запланована дата завершення

Вказується дата запланованого завершення виконання кожного конкретного заходу у форматі ДД.ММ.РРРР (наприклад 20.05.2023) відповідно до плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації в Дубенському районі

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

Фактична дата завершення

Вказується дата фактичного (реального) завершення виконання кожного конкретного заходу (підтверджена та погоджена) у форматі ДД.ММ.РРРР (наприклад 29.05.2023)

Стан

Вказується один із станів реалізації кожного конкретного заходу в момент звітування (виконано, виконується, не розпочато, скасовано)

Продукт або послуга, які з'явилися в результаті виконання заходу

Вказується продукт або послуга, який створено в рамках реалізації конкретного заходу. Використовується максимум 255 символів

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux