Повідомлення


ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 25894919

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1.Інформація про суб’єкта господарювання

Україна, 33028, Рівненська обл., Рівненський р-н, м.Рівне, вул.Героїв поліції, будинок 19

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.


Планована діяльність, її характеристика.

 

Будівництво нової автомобільної дороги державного значення в обхід м.Дубно Рівненської області. Проектними рішеннями будівництво обходу м.Дубно було поділено на три ділянки: - 1 – будівництво багаторівневої транспортної розв’язки на примиканні автомобільних доріг М-06 Київ – Чоп (км 372+400) та М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) – далі Ділянка 1; - 2 – будівництво шляхопроводу (транспортної розв’язки) над автомобільною дорогою Т-18-01 Рівне – Здолбунів – Мізоч – Дубно км 49+590 – далі Ділянка 2; - 3 – будівництво автомобільної дороги державного значення від автомобільної дороги Т-18-01 Рівне – Здолбунів – Мізоч – Дубно км 49+590 до автомобільної дороги М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) – далі Ділянка 3.


Технічна альтернатива 1.


Прийнятий варіант впровадження діяльності. Передбачається будівництво автомобільної дороги І-б категорії за новим напрямком загальною довжиною 12 км: - Ділянка 1 – варіант транспортної розв’язки по типу «труба» із пересіченням автомобільної дороги в обхід м.Дубно та існуючого напрямку автомобільної дороги М-06 із а.д. М-19 у різних рівнях; - Ділянка 2 – варіант транспортної розв’язки в різних рівнях із проходженням автомобільної дороги в обхід м.Дубно над автомобільною дорогою Т-18-01, де влаштовується кільцева розв’язка із середнім діаметром центрального острівця (d=60 м), кільце витягнуте вздовж автомобільної дороги Т-18-01; - Ділянка 3 – варіант будівництва ділянки дороги із кінцевим примиканням у вигляді розв’язки в різних рівнях в районі км 218 автомобільної дороги М-19.


Технічна альтернатива 2.

Для ділянки 1 –варіант транспортної розв’язки по типу «труба» із пересіченням автомобільної дороги в обхід м.Дубно та автомобільної дороги М-19 в різних рівнях, на пересіченні існуючого напрямку а.д. М-06 та а.д. М-19 влаштовується кільцева розв’язка із середнім діаметром центрального острівця (d=30м).

Технічна альтернатива 3.

Для ділянки 2 –варіант транспортної розв’язки в різних рівнях із проходженням автомобільної дороги в обхід м.Дубно над автомобільною дорогою Т-18-01, де влаштовується кільцева розв'язка із малим діаметром центрального острівця (d=18м), кільце витягнуте вздовж автомобільної дороги Т-18-01 (у вигляді 8-ки) для зменшення довжини шляхопроводу.

Технічна альтернатива 4.

Для ділянки 3 –варіант будівництва ділянки дороги із кінцевим примиканням у вигляді розв’язки в різних рівнях в районі км 220 автомобільної дороги М-19.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Рівненська обл., Дубенський р-н

3.1.Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планової діяльності.

Привільненська сільська ОТГ, Тараканівська сільська ОТГ, Дубенська міська ОТГ

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 1.

Рівненська обл., Дубенський р-н.

В адміністративному відношенні ділянка автомобільної дороги, яку планується побудувати в обхід м.Дубно зі східної сторони, проходитиме по території Привільненської сільської ОТГ, Тараканівської сільської ОТГ та частково по території Дубенської міської ОТГ Дубенського району Рівненської області.

Місце провадження планової діяльності: територіальна альтернатива 2.

Рівненська обл., Дубенський р-н

Існуюча автомобільна дорога М-19 Доманове (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) проходить по території м.Дубно в районі сформованої забудови. Інші територіальні альтернативи за новими напрямками проходження траси не розглядаються у зв’язку із резервуванням земель під будівництво об’їзної автомобільної дороги саме зі східної сторони м.Дубно.

4. Соціально-економічний вплив планової діяльності.

Реалізація проекту матиме позитивний вплив за рахунок покращення транспортної інфраструктури: підвищення безпеки та комфортні умови руху; скорочення часу перебування у дорозі; економія пального та зменшення зносу ходової частини автомобіля за рахунок пресування по сучасному дорожньому покриттю та забезпеченої можливості вибору оптимального режиму та швидкості руху. Позитивний же вплив близького розташування обходу для місцевих жителів полягатиме, по-перше, в обов’язковому рості транспортної доступності і, як наслідок, економічної привабливості територій поблизу дороги, що буде сприяти задоволенню потреб місцевого населення. По-друге, в появі нових робочих місць, як на стадії будівництва, так і при подальшої експлуатації дороги за рахунок розвитку інфраструктури та об'єктів супутнього сервісу. По-третє, в покращені можливості працевлаштування в інших районах області за рахунок поліпшення транспортного зв'язку з ними. Позитивним аспектом для мешканців м.Дубно є прогнозування суттєвого покращення умов життєдіяльності: розвантаження місцевих доріг, зменшення забруднення атмосферного повітря від автотранспорту, збільшення вільного часу, зменшення кількості ДТП тощо. Внаслідок поліпшення умов та безпеки руху транспорту, підвищення інвестиційної привабливості району, покращаться соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)  

Планована ділянка автомобільної дороги за новим напрямком в обхід м.Дубно матиме загальну протяжність 12 км за параметрами І-б категорії, з улаштуванням транспортної розвʼязки у двох рівнях та шляхопроводу. Основні технічні параметри дороги наступні: - класифікація автомобільної дороги загального користування - державна; - кількість смуг руху - 4; - ширина смуги руху - 3,75 м; - ширина проїзної частини - 2х7,50 м; - ширина розділювальної смуги - 3,00 м; - ширина узбіччя - 3,75 м; - максимальний поздовжній похил - 50 %. Кількість штучних споруд, що передбачаються: - транспортних розвʼязок в різних рівнях - 4 шт.; - шляхопроводів - 9 шт. Також передбачається влаштування очисних споруд, водопропускних труб, автобусних зупинок, пішохідних переходів. Розрахункова швидкість - 90 км/год. згідно з ДБН В.2.34-2015. Середньорічна добова інтенсивність транспортного духу після будівництва обходу м. Дубно складатиме - 10680 авт/добу. Прогнозна інтенсивність транспортного руху на 20-ти річну перспективу (2039 р.) - 18960 авт./добу. Передбачається влаштування удосконаленого

покриття з асфальтобетону.

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

При проведенні планової діяльності будуть враховані санітарно-гігієнічні, містобудівельні, територіальні, протипожежні та інші обмеження згідно з діючими нормативними документами. Зокрема: - Обмеження впливу на повітряне середовище шляхом дотримання вимог не перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин в атмосферному повітрі та допустимих рівнів шуму, а також встановлення санітарно-захисних зон (С33). -Обмеження впливу на водне середовище у відповідності до Водного кодексу України і чин нормативно-правових актів щодо умов скидання стічних вод, попередження забруднення водного середовища та збереження водності річок. - Обмеження впливу на рослинний і тваринний світ. тобто законодавчі вимоги щодо збереження різноманітності обʼєктів рослинного й тваринного світу; щодо збереження умов місцезростання обʼєктів рослинного світу; щодо запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. - Обмеження впливу на ґрунти - законодавчі вимоги щодо захисту сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення дляінших потреб; щодо захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочування, пересушення,ущільнення, забруднення.

щодо технічної альтернативи 2.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 3.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 4.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Врахування специфіки впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище проводиться відповідно до вимог ГБН В.2.3-218- 007:2012 "Екологічні вимоги до автомобільних доріг.Проектування".

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1.

В підготовчий період виконуватимуться роботи з відчуження та відведення для потреб будівництва нових земельних ділянок у порядку, визначеному Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших обʼєктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», звільнення їх від нерухомого майна. Також в підготовчий період виконуватимуться роботи з розчистки території від дерев та чагарникової рослинності, перевлаштування інженерних комунікацій та влаштування будівельно-монтажних майданчиків.

щодо технічної альтернативи 2.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1. 

щодо технічної альтернативи 3.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1.

щодо технічної альтернативи 4.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні вишукування виконуватимуться у повному обсязі. Проектні рішення забезпечуватимуть вжиття охоронних, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1.

При будівництві: - геологічне середовище: виникнення або активізація небезпечних геодинамічних процесів; - клімат та мікроклімат: не передбачається; - повітряне середовище:викиди відпрацьованих газів від двигунів будівельних машин та механізмів, шум, вібрація, пил, сажа; - водне середовище: зміни умов поверхневого стоку, забруднення водного середовища стічними водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки; - ґрунти: відчуження земель в постійне користування під будівництво автомобільної дороги, хімічне забруднення,забруднення відходами будівництва; - рослинний і тваринний світ, заповідні обʼєкти: вирубування зелених насаджень, зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в зоні будівництва, шум, аерозольні випадіння; - навколишнє соціальне середовище: незручності при проведенні будівельних робіт (утруднення проїзду та проходу), створення нових робочих місць (позитивні впливи; - навколишнє техногенне середовище: негативні впливи відсутні. При експлуатації дороги: - геологічне середовище: не передбачається; - клімат та мікроклімат: не передбачається;- повітряне середовище: забруднення викидами відпрацьованих газів двигунів автомобілів, шум та вібрація від автомобільного транспорту; - водне середовище: забруднення водного середовища скидами зливових і талих стічних вод з дорожнього покриття, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки; - ґрунти: забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, хімічне забруднення від викидів автотранспорту, забруднення сміттям та хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів; - рослинний і тваринний світ, заповідні обʼєкти: негативний вплив на стан біологічних та екологічних систем в межах захисної смуги автомобільної дороги, шум, аерозольні випадіння; - навколишнє соціальне середовище: підвищення інвестиційної привабливості; - навколишнє техногенне середовище: поліпшення транспортної інфраструктури.

щодо технічної альтернативи 2.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1, а також додатковий вплив на соціальне середовище за рахунок зниження безпеки руху, через влаштування пересічення двох доріг в одному рівні у вигляді кільця.

щодо технічної альтернативи 3.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1, а також додатковий вплив на соціальне середовище за рахунок зниження безпеки руху, через ускладнення пересування великогабаритного транспорту по розвʼязці у вигляді вісімки.

щодо технічної альтернативи 4.

Такі ж самі, як для технічної альтернативи 1, а також додатковий вплив на грунти та соціальне середовище за рахунок збільшення площі земельних ділянок, що вилучаються під будівництво. Також збільшиться кількість дерев, що підпадають під вирубку.

щодо територіальної альтернативи 1.

При будівництві: - геологічне середовище: не передбачається; - клімат та мікроклімат: не передбачається; - повітряне середовище: перевищення викидів відпрацьованих газів від двигунів будівельних машин та механізмів, пилу, сажі, перевищення шуму, вібрація в межах населеного пункту; - водне середовище: утворення забруднених стічних вод в межах населеного пункту. забруднення водного середовища стічними водами, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки; - ґрунти: хімічне забруднення, забруднення відходами будівництва; - рослинний і тваринний світ, заповідні обʼєкти: вирубування зелених насаджень, зміни існуючого стану біологічних та екологічних систем в зоні будівництва, шум, аерозольні випадіння; - навколишнє соціальне середовище: незручності при проведенні будівельних робіт (утруднення проїзду та проходу), створення нових робочих місць (позитивні впливи); - навколишнє техногенне середовище: перенесення інженерних комунікацій. При експлуатації дороги: - геологічне середовище: не передбачається; - клімат та мікроклімат: не передбачається; - повітряне середовище: перевищення викидів забруднюючих речовин від двигунів автомобілів, перевищення шуму в межах населеного пункту та вібрація від автомобільного транспорту; - водне середовище: утворення забруднених стічних вод в межах населеного пункту, забруднення водного середовища скидами зливових і талих стічних вод з дорожнього покриття, які містять нафтопродукти та інші хімічні сполуки; - ґрунти: забруднення твердими частками від зносу автомобільних шин та покриття автодороги, хімічне забруднення від викидів автотранспорту, забруднення сміттям та хімічними елементами, що входять до складу протиожеледних матеріалів; - рослинний і тваринний світ, заповідні обʼєкти: негативний вплив на стан біологічних та екологічних систем в межах захисної смуги автомобільної дороги, шум, аерозольні випадіння;- навколишнє соціальне середовище: не передбачається; - навколишнє техногенне середовище: не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та обʼєктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Перша категорія

7. Будівництво Будівництво: аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною 2100 метрів і більше; автомагістралей; автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше, за умови їхньої безперервної протяжності 10 кілометрів і більше; автомобільних доріг першої категорії; магістральних залізничних ліній загального користування; гідротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть приймати судна тоннажністю понад 1350 тонн; глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден тоннажністю понад 1350 тонн;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" та Додатку 4 до «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р.Nº1026. Зокрема, планується провести дослідження впливу на клімат, повітряне,водне,геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ у межах ділянки. Передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована субʼєктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 • підготовку субʼєктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає субʼєкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом пʼятим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого субʼєктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режим відео конференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані субʼєкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Субʼєкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобовʼязаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Органами місцевого самоврядування

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державним агентством водних ресурсів України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів - Грицак Олена Анатоліївна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux